ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΑ

Δυνατότητες τόρνευσης :

Μεγίστη διάμετρος : 710 mm
Μέγιστο μήκος : 4000 mm

Κατεργαζόμενα υλικά :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΑ

Όλες οι υπηρεσίες

icon

Έλεγχος Ποιότητας υψηλού επιπέδου

icon

Σύγχρονος Εξοπλισμός

icon

Ευελιξία παραγωγής

icon

Συνέπεια