ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ

Επειδή κατανοούμε πόσο σημαντική είναι η ιχνηλασιμότητα ενός εξαρτήματος έχουμε προμηθευτεί δυο ειδών συστήματα για την σήμανση και την χάραξη των εξαρτημάτων :

Μηχανές

xaraksi_shmansh

Fiber laser

xaraksi_shmansh

Μηχανική πρέσα 100 Kg αναγραφής κωδικών

Μηχανές

xaraksi_shmansh

Μηχανική πρέσα 100 Kg αναγραφής κωδικών

xaraksi_shmansh

Fiber laser

Fiber laser το οποίο μπορεί να προσθέσει μια μόνιμη και επαγγελματική σήμανση επάνω σε σχεδόν οποιοδήποτε υλικό. Η σήμανση εκτός από τον κωδικό του αντικειμένου μπορεί να είναι μια εμπορική επωνυμία, ένα εμπορικά σήμα, η κάποιο λογότυπο η σχεδόν οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Με αυτό το τρόπο μπορούμε να καλύψουμε την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος καθώς και να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία .

Όλες οι υπηρεσίες

icon

Έλεγχος Ποιότητας υψηλού επιπέδου

icon

Σύγχρονος Εξοπλισμός

icon

Ευελιξία παραγωγής

icon

Συνέπεια