ΡΕΚΤΙΦΙΕ

Ρεκτιφιέ αξόνων:

Μέγιστη διάμετρος : 500 mm
Μέγιστο μήκος : 2000 mm

Ρεκτιφιέ τρύπας:

Μέγιστη διάμετρος : 200 mm
Μέγιστο μήκος : 300 mm

Ρεκτιφιέ επιφανείας:

Μέγιστες διαστάσεις : Χ 500 mm Υ 200 mm 

Z 350 mm

Κατεργαζόμενα υλικά :

ΡΕΚΤΙΦΙΕ

Όλες οι υπηρεσίες

icon

Έλεγχος Ποιότητας υψηλού επιπέδου

icon

Σύγχρονος Εξοπλισμός

icon

Ευελιξία παραγωγής

icon

Συνέπεια