ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Υλικό: W. Nr. 1.7225 (DIN: 42CrMo4 )

Διαστάσεις:  F 149 X 185 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα

Υλικό: W. Nr. 1.5919 (DIN: 15CrNi6 )

Διαστάσεις: F 100 X 178 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα – Εσωτερικό καρέ – Επιφανειακή σκλήρυνση – Ρεκτιφιέ διαμέτρου 

Υλικό: W. Nr. 2.0975 (DIN : 1714) Μπρούντζος

Διαστάσεις: : 43 X 93 X 134 mm

Κατεργασίες: Φρεζάρισμα

Υλικό: W. Nr. 1.5919 (DIN: 15CrNi6 )

Διαστάσεις: F 93 X 26 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα – Φρεζάρισμα – Επιφανειακή σκλήρυνση

Υλικό: W. Nr. 1.1730 (DIN: C45 U)

Διαστάσεις: F 80 X 89 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα

Υλικό: W.Nr.1.2379(DIN:X153CrMoV12) Sverker 21

Διαστάσεις:  F 62 X 39 mm

Κατεργασίες: Φρεζάρισμα –  Ολική σκλήρυνση

Υλικό: PA6G

Διαστάσεις:  F 220 X 25 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα – Φρεζάρισμα – Εσωτερικό καρέ

Υλικό: Nr. 1.0037 (DIN: 17100) St37-2

Διαστάσεις: 73 X 45 X 32 mm

Κατεργασίες:Φρεζάρισμα – Αμμοβολή

Υλικό: W. Nr. 1.1730 (DIN: C45 U)

Διαστάσεις: F 27 X 77 mm

Κατεργασίες: Φρεζάρισμα

Υλικό: W. Nr. 1.5919 (DIN: 15CrNi6 )

Διαστάσεις:  F 88 X 82 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα – Φρεζάρισμα – Εσωτερικό καρέ – Επιφανειακή σκλήρυνση – Ρεκτιφιέ διαμέτρου

Υλικό: W. Nr. 1.1730 (DIN: C45 U)

Διαστάσεις:  F 120 X 45 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα – Κοπή γραναζιού

Υλικό: W. Nr. 1.1730 (DIN: C45 U)

Διαστάσεις: F 60 X 113 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα

Υλικό: W. Nr. 1.2379 (DIN:X153CrMoV12) Sverker 21

Διαστάσεις: F 91 X 24 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα – Κόψιμο σφήνας – Ολική σκλήρυνση – Ρεκτιφιέ τρύπας – Ρεκτιφιέ διαμέτρου

Υλικό: W. Nr. 1.0736 (DIN:9SMn36 )

Διαστάσεις:  F 42 mm

Κατεργασίες: Φρεζάρισμα

Υλικό: W. Nr. 3.4365 EN AW 7075 Aluminium

Διαστάσεις:  F 139 X 49  mm

Κατεργασίες:  Τορνάρισμα – Κοπή γραναζιού

Υλικό: W. Nr. 1.1730 (DIN: C45 U)

Διαστάσεις: F 177 X 65 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα- Μαύρισμα

Υλικό: W. Nr. 1.1730 (DIN: C45 U)

Διαστάσεις: F 25 X 160 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα – Φρεζάρισμα – Ρεκτιφιέ διαμέτρου

Υλικό: W. Nr. 1.2379 (DIN:X153CrMoV12) Sverker 21

Διαστάσεις: 83 X 49 x 8 mm

Κατεργασίες: Φρεζάρισμα –  Ολική σκλήρυνση

Υλικό: W. Nr. 1.1730 (DIN: C45 U)

Διαστάσεις: F 177 X 85 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα

Υλικό: W. Nr. 1.1730 (DIN: C45 U)

Διαστάσεις:  18 X 10 Χ 8 mm

Κατεργασίες: Φρεζάρισμα

Υλικό: W. Nr. 1.0037 (DIN: 17100) St37-2

Διαστάσεις: F 72 X 347 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα – Συναρμογή – Ηλεκτροσυγκόλληση – Ρεκτιφιέ διαμέτρου

Υλικό: W. Nr. 1.0037 (DIN: 17100) St37-2

Διαστάσεις: 40 X 220 X 25 mm

Κατεργασίες: Φρεζάρισμα –  Γαλβανιζέ

Υλικό: W. Nr.  2.1090  (DIN:1705)   Μπρούντζος

Διαστάσεις: F 55 X 39  mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα -Εσωτερική σφήνα – Κοπή γραναζιού

Υλικό: W.Nr.1.2379(DIN:X153CrMoV12) Sverker 21

Διαστάσεις: F 38 X 42 mm

Κατεργασίες: Φρεζάρισμα –  Ολική σκλήρυνση

Υλικό: W. Nr. 3.1645  EN AW-2007  Aluminium

Διαστάσεις: F 32 X 49  mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα -Εσωτερική σφήνα – Κοπή γραναζιού

Υλικό: W.Nr.1.2379(DIN:X153CrMoV12) Sverker 21

Διαστάσεις:  66 X 10 x 8 mm

Κατεργασίες: Φρεζάρισμα –  Ολική σκλήρυνση

Υλικό: W. Nr. 1.5919 (DIN: 15CrNi6 )

Διαστάσεις: F 200 X 125 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα – Φρεζάρισμα – Εσωτερικό καρέ – Επιφανειακή σκλήρυνση – Ρεκτιφιέ  διαμέτρου – Ρεκτιφιέ επιφανείας

Υλικό: W. Nr. 1.1730 (DIN: C45 U)

Διαστάσεις: 27 X 20 X 162 mm

Κατεργασίες: Φρεζάρισμα –  Επιφανειακή σκλήρυνση – Ρεκτιφιέ επιφανείας 

Υλικό: W. Nr. 1.0037 (DIN: 17100) St37-2

Διαστάσεις: 202 X 187 X 8 mm

Κατεργασίες: Φρεζάρισμα –  Γαλβανιζέ

Υλικό: W. Nr. 1.5919 (DIN: 15CrNi6 )

Διαστάσεις: F 70 X 131 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα – Κοπή γραναζιού – Επιφανειακή σκλήρυνση – Ρεκτιφιέ τρύπας

Υλικό:W. Nr. 1.5919 (DIN: 15CrNi6 )

Διαστάσεις: F 70 X 45 mm

Κατεργασίες:Τορνάρισμα – Εσωτερικό καρέ- Κοπή γραναζιού – Επιφανειακή σκλήρυνση

Υλικό: W. Nr. 1.5919 (DIN: 15CrNi6 )

Διαστάσεις:F 120 X 168 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα – Κοπή γραναζιού – Επιφανειακή σκλήρυνση –  Ρεκτιφιέ           διαμέτρου – Ρεκτιφιέ τρύπας

Υλικό: W. Nr. 0.6025 (DIN: 1691) GG25

Διαστάσεις:  F 85 X 270 mm

Κατεργασίες: Τορνάρισμα – Φρεζάρισμα

Υλικό: W. Nr. 0.6025 (DIN: 1691) GG25

Διαστάσεις: F 230 X 220 X 40 mm

Κατεργασίες: Φρεζάρισμα